Leading Minds

Je organisatie kan veel meer
Leiderschap en cultuur zijn de sleutel

_M4A2715

Je ziet de potentie van je organisatie.
Maar het komt er nog niet uit en dat kun jij niet goed hebben: je wilt de best mogelijke resultaten.
Beter, groter en meer – gewoon omdat het kán. Waarom zou je dan tevreden zijn met ‘prima’?

Daarvoor moet je het leiderschap en de cultuur in je organisatie aanpakken, dat weet je.
De communicatie en samenwerking optimaliseren.

Nu dat niet lekker loopt, loop je bovendien meer risico als organisatie.

Er moet dus iets gebeuren: van ‘prima’ naar écht goed!

Je merkt elke dag aan allerlei dingen op de werkvloer waar de verbetermogelijkheden zitten:

 • DM_driehoekje-los-roze

  Afdelingen en teams lopen tegen dezelfde dingen aan, maar toch pakken ze zich niet samen en zoeken ze niet samen naar oplossingen. De onderlinge samenwerking is lastig want het lijkt alsof iedereen vooral zijn eigen belang ziet in plaats van het belang van de organisatie. Daardoor lopen ze keer op keer tegen dezelfde problemen aan en ben je als organisatie een stuk minder efficiënt. 

 • DM_driehoekje-los-roze

  ‘Het gaat toch prima zo?’ – die zin kun je niet meer hóren!
  Want ‘prima’ is de vijand van echt succes. Je wilt ze in de 'hoe kan het beter-modus'. Vandaar dat je er ook de kriebels van krijgt dat je teams zo blijven hangen in operationele zaken. Maar het is je nog niet gelukt om ze daaruit los te weken en door te pakken. En heel eerlijk gezegd: daar wil jij je zelf ook eigenlijk niet mee bezighouden. Elke leidinggevende en zijn of haar team zou het zelf moeten zien en oppakken. Daar zijn ze toch voor opgesteld? Jij gaat voor strategische groei met een goede uitrol in de dagdagelijkse gang van zaken.

 • DM_driehoekje-los-roze

  Er zijn maar weinig mensen in de organisatie die écht zien wat er moet veranderen en er dan ook nog eens actie op ondernemen. Met dat handjevol red je het niet. Om een daadkrachtige efficiënte organisatie neer te zetten, moet iedereen aan boord zijn en de handen uit de mouwen steken. Je voelt: er moet nú actie komen om de organisatie toekomstbestendig te krijgen en te houden.

 • DM_driehoekje-los-roze

  Vergaderingen zijn weinig effectief en duren vaak lang. En als er afspraken worden gemaakt dan komen mensen er vaak op terug. Zo creëer je niet de gewenste verandering. Bovendien kost deze manier van werken ook nog eens hartstikke veel tijd en geld door al die inefficiënte meetings. Dat besteed je liever aan andere dingen. 

 • DM_driehoekje-los-roze

  En het is niet dat de leidinggevenden het niet proberen, maar zij hebben vaak ook niet de tools om de gewenste verandering te realiseren. Leidinggevenden waren ooit inhoudelijk goede medewerkers, maar dat wil niet zeggen dat ze weten hoe ze teams en afdelingen moeten leiden om succesvol te zijn. Daar hebben ze hulp bij nodig. Praktische hulp, op de werkvloer. 

 • DM_driehoekje-los-roze

  Je hebt al van alles geprobeerd maar nog zonder het échte resultaat.
  Een heisessie.
  Een training feedback geven.
  Een teambuildingsdag.
  Een paar benen-op-tafel-sessies.

  Keer op keer zag je hetzelfde: leuke resultaten op de korte termijn, maar op de lange termijn lijkt er niets veranderd te zijn. Je bent het zat om steeds ‘leuke programma’s’ te starten, maar zonder het gewenste resultaat.

Stel je voor wat er mogelijk is als

 • DM_driehoekje-los-roze

  Leidinggevenden weten hoe ze hun teams en afdelingen succesvol aansturen. Zij zijn immers het startpunt om de teams beter te laten functioneren. Als de leidinggevenden goed functioneren, kunnen zij hun teams en afdelingen goed laten functioneren en daarmee de hele organisatie. Zo stomen we de organisatie klaar voor de toekomst. Waar het niet loopt of waar mensen niet functioneren, pakken we door. We coachen en trainen de leidinggevenden in elke laag om hun teams en afdelingen optimaal te leiden. Zo borgen we de gewenste verandering in de organisatie en zorg je voor een organisatie die nu en in de toekomst resultaten neer zet.

 • DM_driehoekje-los-roze

  Vergaderingen lekker lopen en resultaat opleveren. Dat is een stuk efficiënter en kost je minder geld. Dan is er tijd om te werken aan de zaken die er echt toe doen: (potentiële) problemen tijdig signaleren en structureel oplossen, risico's minimaliseren en resultaten neerzetten. 

Salvador 2
 • DM_driehoekje-los-roze

  Teams en afdelingen zelf én samen optimaal werken, resultaten neerzetten en het belang van de organisatie voor hun eigen belang voorop zetten. Dan zijn we veel efficiënter en hebben we tijd om aan de echt belangrijke zaken te werken: dan komen er goede en structurele oplossingen waar iedereen achter staat en die ook daadwerkelijk uit worden gevoerd in plaats van dat er steeds brandjes worden geblust. 

 • DM_driehoekje-los-roze

  Er elke dag niet alleen oog is voor de waan van de dag, maar ook voor groei en resultaten op lange termijn. Dan voeren we de gesprekken over wat er nodig is om doelstellingen te behalen, pakken we daar op door en bouwen we samen aan een bedrijf dat nu en in de toekomst geweldige resultaten neer zet.

 • DM_driehoekje-los-roze

  Er een daadkrachtige organisatie staat, waarbij iedereen weet wat ‘ie moet doen - en dat ook daadwerkelijk doet. Dat is de basis om als bedrijf wendbaar te kunnen zijn en in te kunnen spelen op veranderingen in de markt, pandemieën en andere zaken. Iets dat meer standaard dan uitzondering is tegenwoordig. 

Dat kan!

Erik realiseerde als directeur bij SABIC groei binnen zijn team en organisatie door aan leiderschap en cultuur te werken

Play Video

In Leading Minds pakken we dat op een volstrekt logische manier aan

 • DM_driehoekje-los-roze

  We trainen de sleutelspelers in jouw organisatie : de leidinggevenden.
  Zij hebben een cruciale rol in het faciliteren van gewenst gedrag en het stoppen van ongewenst gedrag om daarmee de gewenste cultuurverandering te realiseren en leiderschap te vergroten.

 • DM_driehoekje-los-roze

  Dit doen we tijdens sessies op de werkvloer en tijdens al bestaande meetings, zodat we daar de daadwerkelijke verandering kunnen realiseren. Coaching on the job Met elk team reflecteren we op de samenwerking en, herkennen we ongewenst gedrag en oefenen we met gewenst gedrag.

 • DM_driehoekje-los-roze

  Geen fictieve situaties oefenen en naspelen, maar meteen de diepte in met thema’s die nu spelen en waar soms frustraties en emoties bij komen kijken. Dat zijn de échte gesprekken die gevoerd moeten worden. Dan leren ze om succesvol om te gaan met verschillen, samen tot oplossingen te komen en door te pakken. 

 • DM_driehoekje-los-roze

  Er zijn teamsessies en ook team- en afdelingsoverstijgende sessies zodat we leren om beter samen te werken en beter te communiceren door en over lagen heen.

 • DM_driehoekje-los-roze

  En natuurlijk nemen we bestaande structuren en meetings onder de loep. Wat werkt en heeft écht toegevoegde waarde? En waar mag of moet het beter? Zo zorgen we voor een structuur die werkt en borgen we de ontwikkelingen in de dagdagelijkse gang van zaken. Nieuwe initiatieven zijn leuk, maar het vasthouden daarvan is minstens zo belangrijk.

 • DM_driehoekje-los-roze

  Geen uitgebreide theorieën, maar focus op de praktijk. Want praktische en hands-on tips en vaardigheden die toegepast worden in de praktijk zorgen voor de echte verandering.

 • DM_driehoekje-los-roze

  Waar nodig ontwikkelen we kennis en vaardigheden van leidinggevenden op thema’s zoals samenwerking, communicatie en leiderschap.

 • DM_driehoekje-los-roze

  We combineren een top-down met een bottom-up benadering, zodat de verandering door de hele organisatie wordt gedragen en toegepast.

Klinkt logisch hè?

Maar hoe vaak heb je werkelijk een training of programma gevolgd dat deze principes volgde?

Precies.

Niet dus.

Als we straks 6 maanden verder zijn zul je merken dat:

 • DM_driehoekje-los-roze

  Teams en afdelingen optimaal werken, doordat hun leidinggevenden en de teamleden verantwoordelijkheid nemen, daadkrachtig zijn en doorpakken. Ze lossen terugkerende problemen op, zien wat er moet gebeuren om resultaten neer te zetten en nemen daar actie op. En de sfeer is ook nog eens beter!

 • DM_driehoekje-los-roze

  Teams en afdelingen zien waar ze op de korte én op de lange termijn aan moeten werken om voor groei en resultaten zorgen. Ze komen zelf met ideeën om dit te realiseren en rollen het uit. 

 • DM_driehoekje-los-roze

  Er duidelijkheid is over wie waarvoor verantwoordelijk is op teamniveau, maar ook over teams heen en door lagen heen. Dat zorgt ervoor dat iedereen z'n rol kan pakken en bijdraagt aan de gewenste resultaten.

Jan ervaarde waarom je absoluut in een leiderschapstraject wilt investeren door de resultaten die het oplevert

Play Video
 • DM_driehoekje-los-roze

  we scherpe discussies niet uit de weg gaan en komen tot gedragen oplossingen, die we vervolgens ook uitrollen. Lekker efficiënt. Daar krijg je energie van! 

 • DM_driehoekje-los-roze

  heel zichtbaar wordt waar het inmiddels goed loopt en waar nog doorgepakt moet worden op punten die niet lekker lopen. Als organisatie blijf je continu in ontwikkeling en het is cruciaal dat je weet waar je op moet sturen om succesvol te zijn en te blijven. Dat gaat niet alleen over de harde kant van het werk. De samenwerking, communicatie en het leiderschap in de organisatie zijn minstens zo cruciaal. Door te zien waar het nog niet lekker loopt, kan je daar op sturen en de benodigde veranderingen doorvoeren. 

Bij APG ontwikkelden we samenwerking, eigenaarschap en leiderschap in teams met goede resultaten als gevolg

Play Video

Zie jij dit ook helemaal zitten?

Dan bespreken we samen hoe we dit in jouw organisatie op poten kunnen zetten.

Plan hier een afspraak in om dit samen te bespreken of bel met 06-55583035.

Interessant, maar hoe pak je dat nou precies aan?

Het is een programma voor en door de organisatie. Zo pakken we dat samen aan:

 • DM_driehoekje-los-roze

  Tijdens dit programma leren leidinggevenden van elk team en elke afdeling hoe zij hun team optimaal aan kunnen sturen, goed samenwerken en optimale prestaties leveren. Waar nodig krijgen leidinggevenden kort en bondig theorie aangeboden, altijd gevolgd door praktische handvatten en een vertaalslag naar hun situatie door middel van concrete voorbeelden. Kort en bondig, want niemand heeft zin om een uur lang naar theoretische verhalen te luisteren. Het verschil wordt gemaakt door praktische voorbeelden, die de deelnemers helpen om in de praktijk aan de slag te gaan met wat we hebben besproken en geoefend. We gaan daarbij door de hele organisatie heen, van directeur tot supervisor.

 • DM_driehoekje-los-roze

  En terwijl we inhoudelijke thema’s bespreken, werken we meteen aan leiderschap, een open communicatie en een goede samenwerking om voor een fijne werkomgeving te zorgen en de best mogelijke resultaten neer te zetten. Geen gestuntel met oefensituaties, maar meteen aan de slag met échte situaties terwijl we aan gedrag, cultuur en leiderschap werken. Daar is de meeste winst te behalen, want alleen dan zie je de echte frustraties en pijnpunten. Die pakken we meteen aan, zodat we direct kunnen oefenen met het gewenste gedrag terwijl we uitdagingen aangaan en problemen aanpakken.

 • DM_driehoekje-los-roze

  Alle leidinggevenden krijgen kennis en handvaten aangereikt tijdens sessies én worden on the job gecoacht om hun team in de praktijk goed te leiden. Dit doen we tijdens extra bijeenkomsten en waar mogelijk ook tijdens bestaande meetings. Tijdens de toepassing in de praktijk ontdekken ze namelijk waar het beter kan en moet en ik help ze om dat te realiseren. Dit gebeurt stap voor stap, zodat ze alle kennis en handvaten meteen toe kunnen passen, zich eigen kunnen maken en uiteindelijk een grote ontwikkeling realiseren die als vanzelfsprekend voelt.

 • DM_driehoekje-los-roze

  Natuurlijk coach ik de teamleden in elk team ook hoe zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenwerking en prestaties van het eigen team en in de samenwerking met anderen. We bespreken wat hen bezig houdt, waar het beter kan en maken concreet hoe ze dat kunnen realiseren. Zo zorgen we voor een omgeving waar we open communiceren, feedback geven vanzelfsprekend is en we resultaten neerzetten. Dat helpt de leidinggevende om vervolgens deze nieuwe manier van werken vast te houden en uit te bouwen. Zo ben je niet keer op keer afhankelijk van een externe trainer, maar borg je de ontwikkelingen onder meer bij de leidinggevenden in de organisatie.

 • DM_driehoekje-los-roze

  Daarnaast gaan we met de leidinggevenden van de verschillende teams in gesprek over de structurele zaken waar zij tegenaan lopen, waar ondersteuning nodig is en hoe zaken verbeterd kunnen worden. Zo zorgen we ook voor een betere samenwerking en afstemming tussen teams en over teams heen en is het mogelijk om de krachten samen te bundelen voor de beste resultaten.

 • DM_driehoekje-los-roze

  Ditzelfde principe passen we ook toe door de lagen heen. Vaak begrijpen we elkaar niet goed door de lagen heen. Zo zie je bijvoorbeeld vaak dat het management en het middenkader niet dezelfde beleving hebben over wat er speelt en wat er écht nodig is. Dat zorgt voor onvoldoende begrip, waardering en ondersteuning over en weer. Een belangrijk onderdeel in het hele traject dat je zeker mee wilt pakken!

 • DM_driehoekje-los-roze

  Het is cruciaal dat ook de bovenste lagen van de organisatie meedoen aan dit programma. Zij hebben een voorbeeldfunctie in de organisatie. Alleen daarom al is het belangrijk dat ze deelnemen en toepassen wat er wordt besproken en daarmee laten zien dat ze het programma belangrijk vinden. Walk the talk. Als de bovenste lagen niet meedoen en de organisatie niet ziet dat zij alles uit het programma ook toepassen, halen we niet het maximale uit het programma. En laten we eerlijk zijn: dat is een gemiste kans, toch?

 • DM_driehoekje-los-roze

  Er is oog voor hoe we de gemaakte afspraken, oefeningen en gesprekken borgen. Daar heb ik diverse andere manieren voor ontwikkeld, die worden geïmplementeerd op basis van het type organisatie. Zo zorgen we samen voor de beste en meest duurzame oplossing voor jouw organisatie.

 • DM_driehoekje-los-roze

  Weerstand?
  Maak je daar maar geen zorgen over. Ik reken er zelfs op.
  Ik ben nog geen team, groep of organisatie tegen gekomen waar geen weerstand was. En ik snap het. Weerstand hoort bij veranderen. Bovendien leveren veel programma's niet wat er aan de voorkant is toegezegd door een gebrek aan continue implementatie en maatwerk. In dit programma geven deelnemers na één à twee sessies aan dat dit programma écht anders is en dat ze er enthousiast over zijn. Deelnemers mogen namelijk zelf meedenken, suggesties doen voor thema’s en worden gestimuleerd om zelf de verandering te zijn. Ze worden gesteund in waar ze tegengas willen geven, uitgedaagd om zaken anders aan te vliegen op een manier die succes oplevert en groter te denken dan ze voorheen heen hebben gedaan.

Manager Jan ontwikkelde zijn eigen leiderschap en zag zijn team enorm groeien in daadkracht, eigenaarschap en plezier

Play Video

Bij SABIC ontdekte Erik hoe hij als directeur mensen gemotiveerd mee kon laten doen, waardoor een versnelling ontstond.

Play Video

Camille over zijn ervaringen met de coaching en training van Anniek van Dynamic Minds

Play Video

Dit is de coach voor dit programma: Anniek

Sinds 2013 coach ik grote en kleine organisaties op het gebied van leiderschap en organisatieverandering. Dat deed ik zelfs bij politie, defensie en organisaties in de topsport.

Keer op keer bleek:
Leiderschap komt je niet zomaar aanwaaien.
Een effectieve organisatiecultuur ontstaat niet vanzelf.

Ik zette mijn complete achtergrond in om de noodzakelijke verandering op het gebied van leiderschap en cultuur bij mijn opdrachtgevers teweeg te brengen. Als basispsycholoog, neuropsycholoog, sport- en prestatiepsycholoog met opleidingen over leiderschap en groepsdynamieken houd ik het praktisch. Die praktische benadering is een verademing voor opdrachtgevers.

En dan ontstaan er de mooiste resultaten:
Organisaties slagen er met mijn begeleiding in om écht beter leiding te geven, de cultuur te veranderen en zo de echte potentie van de organisatie tot zijn recht te laten komen.

Maar let op:
Als je alles stiekem eigenlijk zo rustig mogelijk wilt houden in jouw organisatie of maar een klein beetje wilt veranderen, ga dan alsjeblieft naar iemand anders. Dan ben je hier aan het foute adres.

Ga je voor enthousiast en een bruisende energie die je hele organisatie in beweging brengt dan moeten we echt even praten. Mijn bedrijf heet niet voor niets Dynamic Minds.

Lees hier meer
.

_M4A2653

FAQ